Our Company, is equipped with certificate of conformity to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 for the implemention of quality management system, possesses the best software for the design of HVAC, BMS, Electrical and Mechanical systems. Besides the design process, our qualified and experienced staff is a guarantee of high quality work implementation. Termoimpianti has a very good reputation in the Albanian market. Our Company projects are designed according to the highest standards (BS, DIN, EC, ASHRAE etc.) So we have to choose the best opportunity.

I. Specialist

Kompania Termoimpianti shpk ne kuader te zgjerimit te stafit te tij kerkon te punesoje specialist per montimin te sistemeve HVAC (ngrohje/ftohje), MKZ, BMS dhe elektrike per te cilat duhet te kene aftesi teknike, njohuri dhe eksperience pune ne kantiere per punime :

a) Saldime : Saldime me elektrik dhe gaz
b) Instalator : Montim pajisjesh , pjese konduktura ajri, tubacione uje dhe gazesh ne sistemet e kondicionimit.
c) Hidraulik : Montime pajisjesh hidro/sanitare, rrjete shperndares ujit ngrohje/ftohje, shkarkime ujrash te zeza dhe te bardha.

 

II. Inxhinier / e

Kompania Termoimpianti është një nga kompanitë më të njohura në Shqipëri për dizenjimin dhe implementimin e sistemeve HVAC, Mekanike dhe BMS.

Për nevoja të punës, kompania Termoimpianti kërkon të punësojë një Inxhinier / e, qe duhet :

  • Të ketë përfunduar studimet per Inxhinieri mekanike profili energjitik ose per Inxhinieri mjedisi profili energjitik.
  • Të jetë njohëse shumë e mirë e programit Autocad.
  • Të jetë korrekte dhe e saktë gjatë punës.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
  • Të jetë e aftë të punojë në terren dhe ne zyre.

OUR PARTNERS